Tarief

Vertrouwen in je coach en je veilig voelen in de omgeving waarin de sessies plaatsvinden, zijn van essentieel belang om samen van de sessies een succes te maken. Daarom werk ik in een informele sfeer waar alle ruimte is om op een open en constructieve manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens het intakegesprek maken we een ruwe inschatting van het aantal benodigde sessies en leg ik je uit hoe ik werk. Ook maken we een eerste inventarisatie van de dingen waar je aan wilt werken.

Coaching

een op een

75-100 / Sessie
Intake € 75,-
Sessie 1 uur € 75,-
Sessie 1,5 uur € 100,- *

Relatie-Coaching

2 Personen

120 / Sessie (1,5 uur)

Voor sessies na 19:00 rekening ik € 5,00 extra.

2 Personen ca. 1,5 uur € 120,-

Online-Coaching

Online

40-75/ Sessie
30 minuten € 40,-
45 minuten € 55,-
60 minuten € 75,-

Coaching is een BTW-plichtige dienstverlening en geen zorg. Dit betekent dat de sessies niet worden vergoed door uw zorgverzekering.

Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u de kosten voor coaching opvoeren als bedrijfskosten. Bovengenoemde bedragen worden dan verhoogd met 21% BTW. Bent u werknemer? Vraag dan bij uw werkgever of er bestedingsruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. U kunt  het coachingstraject dan (gedeeltelijk) laten vergoeden door uw werkgever.

* Een EMDR sessie duurt over het algemeen ca 1,5 uur.

Bij het maken van afspraken wordt speciaal tijd voor jou gereserveerd. Deze afspraken worden zorgvuldig gemaakt en nagekomen. Kan je een afspraak voor een consult niet nakomen, geef dit dan tijdig door.

Als je tijdig afzegt – uiterlijk 24 uur van te voren – worden er geen kosten in rekening gebracht. Dan wordt in overleg een andere afspraak gemaakt. Bij het niet nakomen van afspraken of te laat afzeggen wordt het volledige uurtarief in rekening gebracht.

 Zie voorwaarden